JURIDISK

Tjenester vi tilbyr:


- Bistand ved kjøp og salg av

   fast eiendom


- Dødsboskifte


- Felleseieskifte


- Generasjonsskifte


- Testament


- Nytt residencia-sertifikat


- NIE-nummer

Bistand ved kjøp og salg av fast eiendom


Når man skal kjøpe eller selge en fast eiendom i Spania er det mange spørsmål som bør avklares i god tid før eiendomstransaksjonen skal finne sted.

Hovedoppgjøret skjer etter samtidighetsprinsippet hos notaren på en fastsatt dag, og da må all dokumentasjon være korrekt og på plass, det være seg fullmakter, ektepakter, NIE-nummer, skattereferanser og så videre.


Dødsboskifte


Gjennomføring av internasjonale dødsboskifter typisk hvor en nordmann eier en fast eiendom i Spania. Uskifteordningen eksisterer ikke i Spania slik vi kjenner den fra Norge og ved gjennomføringen av skifte har må de ulike skatte og - avgiftsmessige aspekter vurderes.


Felleseieskifte


Ved gjennomføring av skifte ved separasjon og skilsmisse hvor partene eier en fast eiendom i Spania må der utferdiges nytt skjøte framfor den spanske notaren i de tilfeller hvor en av partene skal beholde eiendommen. I denne forbindelse skal der ofte utarbeides spesialfullmakter og andre notarielle dokumenter som gjenspeiler hva som skal skje. Gjort på riktig måte kan her være store besparelser i skatter og avgifter.


Generasjonsskifte


Skal spaniaeiendommen overdras til barna mens foreldregenerasjonen enda lever?

Her er det mange skatte- og avgiftsmessige sider som bør vurderes innen man fatter et valg.


Testament


Et gjennomgående spørsmål fra de aller fleste er om man skal ha testament i Spania eller ikke. Her bør nyanseres noe. De residente bør stort sett alltid ha testament og de ikke residente bør som oftest ha dette dersom de har klart for seg hva som skal skje med det de etterlater seg i Spania.


Nytt Residencia-sertifikat


Fra 2007 får medlemmer av EU og nordmenn et dokument som heter noe så langt som Certificado de Registro de Ciudadano de la Union, og hvor det står at en navngitt person har blitt innskrevet i sentralregisteret for utlendinger i Spania, som "residente comunitario". De gamle residencia-kortene blir inndratt etter hvert som de utgår på dato og Certificado blir utstedt.


Dette sertifikatet er også gyldig NIE-dokument.


NIE-nummer


NIE-nummeret er et skatteidentifikasjonsnummer som det nå er absolutt nødvendig å ha når man skal kjøpe, selge, få i gave eller arve fast eiendom i Spania, samt søke om jobb, kjøpe bil, osv, og naturligvis for å kunne søke om oppholdstillatelse.


Kontakt meg gjerne om hjelp til å søke NIE-nummer.